LatestNews

Hologramy na legitymację studencką

Hologramy na legitymację studencką

Hologramy na legitymacje studencka (9)Legitymacja studencka jest obowiązkowo wręczana każdemu studentowi na rozpoczęciu pierwszego roku akademickiego. To dokument, który identyfikuje go na uczelni i uprawnia do licznych zniżek. Nic dziwnego, że studenci tak bardzo ją sobie cenią i starannie jej pilnują. Po zakończeniu każdego semestru i uzyskaniu pozytywnych wyników na egzaminach, ważność legitymacji jest przedłużana. Zazwyczaj nakleja się specjalne hologramy na legitymację studencką, które stanowią odpowiednik pieczątek. Hologramy są jednak zdecydowanie trudniejsze do podrobienia, a więc bezpieczniejsze z punktu widzenia uczelni. Legitymacja bez aktualnego hologramu jest nieważna. Każdy student we własnym interesie powinien zatem dbać o umieszczanie kolejnych naklejek na legitymacji we właściwym terminie. W przeciwnym razie straci prawo do ulg w środkach transportu publicznego, ale również w wielu kinach, czy w klubach fitness. Większość kontrolerów bardzo skrupulatnie sprawdza ważność legitymacji, nie ma więc co liczyć na szczęście.

Pozostałe artykuły o edukacji i nauce: